0517 - 39 23 74
Zilverstraat 1, 8801 KA, Franeker

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Foto Hommema verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Waarom we gegevens nodig hebben
Foto Hommema verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Contact opnemen met klanten
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Het afhandelen van uw betaling

Hoe lang we gegevens bewaren
Foto Hommema zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op alle gegevens die worden verzameld via de contactformulieren op deze website geldt een bewaartermijn van één jaar. 

Delen met anderen

Foto Hommema deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Foto Hommema blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Foto Hommema maakt alleen gebruik van functionele cookies die u in staat stellen deze website te gebruiken. Er zullen geen andere cookies zonder uw toestemming worden opgeslagen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hommema.nl. Foto Hommema zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Foto Hommema neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hommema.nl.

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Foto Hommema, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Zilverstraat 1

Postcode en plaats: 8801 KA Franeker

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 01010837

Telefoonnummer: 0517-392374

E-mailadres: info@hommema.nl